Daytamil » Home | Facebook | Google+ | Twitter | Advertise with us | Contact us -ஒரு வேல இவுங்களுக்கு 5 கிலோ மூளை இருக்குமோ?

ஒரு வேல இவுங்களுக்கு 5 கிலோ மூளை இருக்குமோ?

ஒரு வேளை இவுங்களுக்கு 5 கிலோ மூளை இருக்குமோ.? அப்டின்னு என்னும் அளவிற்கு இவுங்க செயல் இருக்கும். இந்த வீடியோவில் கோமாளி தனமா பண்ணுனாலும் நாசுக்கா பண்ற இவுங்க செயல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்.......! 

 


உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்


உங்கள் கருத்து என்ன?


 
Back to Top