Daytamil » Home | Facebook | Google+ | Twitter | Advertise with us | Contact us -இந்தியாவில் காமசூத்திரா சிற்பங்கள் நிறைந்த ஆலயத்தை நீங்கள் பார்த்ததுண்டா..?

இந்தியாவில் காமசூத்திரா சிற்பங்கள் நிறைந்த ஆலயத்தை நீங்கள் பார்த்ததுண்டா..?

கஜுராஹோ இந்தியாவின் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய நகரம். டில்லியில் இருந்து ஏறத்தாள 620 கிலோ மீற்றர் தொலைவில் சாட்டர்பர் மாவட்டத்தில் உள்ளது. 

இந்தியாவின் மிக புகழ் பூத்த சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்று. மிக அதிக அளவில் மத்திய கால இந்து, சமண கோவில்களை கொண்டிருக்கின்றது. இக்கோவில்கள் சிற்றின்பம் சார்ந்த சிற்பங்களுக்கு மிக பெயர் பெற்றவை. இதனால் காமசூத்திரா கோவில்கள் என்று இக்கோவில்கள் அழைக்கப்படுகின்றன....!

 

இந்தியாவில் காமசூத்திரா சிற்பங்கள் நிறைந்த ஆலயத்தை நீங்கள் பார்த்ததுண்டா..?

இந்தியாவில் காமசூத்திரா சிற்பங்கள் நிறைந்த ஆலயத்தை நீங்கள் பார்த்ததுண்டா..?

இந்தியாவில் காமசூத்திரா சிற்பங்கள் நிறைந்த ஆலயத்தை நீங்கள் பார்த்ததுண்டா..?

இந்தியாவில் காமசூத்திரா சிற்பங்கள் நிறைந்த ஆலயத்தை நீங்கள் பார்த்ததுண்டா..?

இந்தியாவில் காமசூத்திரா சிற்பங்கள் நிறைந்த ஆலயத்தை நீங்கள் பார்த்ததுண்டா..?

இந்தியாவில் காமசூத்திரா சிற்பங்கள் நிறைந்த ஆலயத்தை நீங்கள் பார்த்ததுண்டா..?

இந்தியாவில் காமசூத்திரா சிற்பங்கள் நிறைந்த ஆலயத்தை நீங்கள் பார்த்ததுண்டா..?

இந்தியாவில் காமசூத்திரா சிற்பங்கள் நிறைந்த ஆலயத்தை நீங்கள் பார்த்ததுண்டா..?


உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்


உங்கள் கருத்து என்ன?


 
Back to Top